เราบริการโดยเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก ไม่เน้นปริมาณเป็นหนึ่งในอู่ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ GAS ทั้ง NGV และ LGV ในกลุ่มของรถเช่าชั้นนำหลายบริษัท และยังเป็นอู่ซ่อมระบบ GAS ให้กับหน่วยงานรเช่าของรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการอีกหลายหน่วยงาน